Kostrevniška dolina

V Kostrevniški dolini ležijo vasi Mala Kostrevnica, Velika Kostrevnica, Dvor in Lupinica. Ob Kostrevniškem potoku se razprostirajo travniki in polja, okoliški hribi, ki se ponekod zbližajo, potem pa spet razmaknejo, so porasli z mešanim gozdom. Prva omemba krajevnega imena Kostrevnica (Cozdruniz) je iz leta 1136. Drugič je kraj zapisan leta 1169. Tedaj je Burkard von  Pouch iz Podbukovja pri Vačah  samostanu v Stični poklonil »dvor Cozruidniz«. Ime kraja izhaja iz besede slovanskega izvora kostreva, poimenovanja za vrsto trave, najverjetneje žitno stoklaso (Bromus secalinus). Lepe kostrevniške travnike omenja tudi Janez Vajkard Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske.

Izvirna ponudba domačinov

Gas bar, Velika Kostrevnica 38, Šmartno pri Litiji, t: 041 880 334

 

Več informacij

Javni zavod Bogenšperk, t: 01 898 78 67

Spoznajte podobo Kostrevniške doline

Jez pri Blaju

V Mali Kostrevnici je bila po Valvasorjevem pričevanju pod mlinom med hribi zgrajena velika zapornica, s katero se je dalo pustiti vodo naraščati, in sicer tako visoko, da je stala po celi Bajernikovi dolini kot kako jezero. Takšna ureditev je bila zamišljena zaradi sovražnikov, najverjetneje Turkov, kajti če bi ti začeli prodirati od Save po dolini navzgor do Lihtenberka ali Bogenšperka, bi lahko odprli jez in voda bi zalila sovražnikove čete.

Dvojni kozolci ali toplarji

V dolini je še ohranjenih nekaj dvojnih kozolcev, mojstrovin ljudskega stavbarstva. V Mali Kostrevnici se tik ob cesti ponosno razkazuje Olafov toplar, v Veliki Kostrevnici pa nekoliko odmaknjen očem kljubuje zobu časa Mačkov dvojni kozolec.

Kapelica

Kapelica v središču vasi je bila postavljena v zahvalo za srečno vrnitev fantov in mož iz 1. svetovne vojne.

Kostrevničani so nam povedali

Dogodki na gradu

Iz vasi nas pelje pot …

Po klancu skozi staro jedro vasi do razglednega Kajetovega hriba, kjer so bili pod domnevno prazgodovinsko naselbino izkopani grobovi s pridatki s konca 4. stoletja pr. n. št., in naprej do vasi Jelša in podružnične cerkve sv. Mohorja in Fortunata na Libergi, mimo katere teče Levstikova pot od Litije do Čateža.

Do Lupinice, kjer v središču vasi stojita kapelica in stara spomeniško zaščitena Božičeva hiša, pod vasjo  po Hostnikovi dolini, mimo nogometnega igrišča, do ostankov Frškinovega mlina, od tam pa v vinorodno Presko nad Kostrevnico ali v zaselek Bernardovec.

Skozi vas Dvor, kjer je ohranjena stara domačija z zbirko kmečkega orodja, po gozdni poti do gradu Bogenšperk.

S kolesom iz Male Kostrevnice k Cinovemu studencu, k Andrejezovi domačiji, kjer je v bližini izvir čiste pitne vode, prek Širjave s prostranimi travniki ter čez z gozdom poraslo Bukovje na Dolenjsko.