Na Javorje, kjer so odkrili zanimivo arheološko najdišče (Pančičev vrh), k bunkerjem iz 2. svetovne vojne, na razgledno točko pri cerkvi sv. Roka (Felič vrh) po Javorski energijski poti, na zeliščarski vrt Pivčevih ali po panoramski krožni poti Javorje.

Na Primskovo, kjer so vidni ostanki protiturškega tabora s tremi cerkvami, kjer je grob zdravilca in čudodelnika Jurija Humarja. V Mišji Dol do baročne cerkve sv. Lucije z najstarejšimi prenosnimi orglami.

V Kostrevniško dolino z ohranjenim jezom pri Blaju, Dugorepčevim kozolcem, do Lupinice s staro Knezovo hišo, do Frškinovega mlina na sprehajalno pot in na Kajetov hrib z arheološkimi najdbami.

Do Liberge k Medvedovi sušilnici sadja, po vinskih poteh vinogradov v Preski nad Kostrevnico, do spomenika NOB na Tisju in do Lavdanovega hriba, kjer so bili postavljeni temelji za pristajalno ploščad v 2. svetovni vojni.

V Jablaniško dolino, v Zgornjo Jablanico z lepo ohranjenim vaškim jedrom, k cerkvi sv. Ane, Majčevi kašči in Benkotovi hiši, proti Cerovici, po gozdnih poteh mimo rudniških rovov. Na krožno pot po obronkih Jablaniške doline.

V Gradišče pri Litiji k cerkvi sv. Marije Magdalene, v muzej Hiša spominov pri Samčevih in na arheološko najdišče Cvingar.

Do Štangarskih gozdov, po čebelarski učni poti, do Velike Štange z romarsko cerkvijo sv. Antona Padovanskega, na Kamplov hrib, do Španovega studenca in Mahlinovega izvira, kjer je ohranjena stara kmečka hiša.

V Vintarjevško dolino na ogled graščine Črni potok, k cerkvi povišanja sv. Križa v Brezju in na arheološko najdišče v Gradišču. Na sprehod po Lušni poti na hrib Sveti večer ali pohod po vinogradniški poti skozi vinograde Jazbin, Svetega večera, Podroj–Kota in Riharjevca.

Povabimo vas

… na kulinarično šmartnovanje

... na kulinarično šmartnovanje

Zjutraj se iz središča Šmartnega odpravimo proti domačiji Dremelj, kjer se že četrta generacija ukvarja s čebelarstvom. Po medeni dobrodošlici sledi predstavitev njihove dejavnosti – čebelarjenja in vzreje matic. Poskusimo še nekaj medenih dobrot in se vrnemo do Šmartnega, kjer si ogledamo neogotsko cerkev sv. Martina. Po ogledu se ustavimo v Gostilni pri Mačku na tradicionalni malici, pripravljeni z lokalnimi sestavinami. V drugem delu dneva obiščemo Ekološko kmetijo Vodnjov, kjer se že nekaj let ukvarjajo z ekološko pridelavo in predelavo sadja. Po sadni dobrodošlici sledi ogled njihovega sadovnjaka. Pripravijo nam tudi prigrizek in predstavijo svoje dejavnosti. S Primskovega se odpravimo proti gradu Bogenšperk, kjer nas čaka prava kulinarična izkušnja. Ta se najprej zgodi v grajski kleti, kjer poskusimo suhomesnate izdelke, ki zorijo tam. Tem dodamo še kozarec hišne penine Wagensperg. Po ogledu gradu se odpravimo v grajsko krčmo, kjer naše kulinarično šmartnovanje zaključimo z grajsko večerjo.

… po poti energije

… po poti energije

Zjutraj se iz središča Šmartnega odpravimo proti Veliki Štangi, v Gostilno pri Janezu, kjer nam postrežejo domač kmečki zajtrk. Ogledamo si cerkev sv. Antona Padovanskega in izvemo legende o stoletni lipi, ki stoji tam. Pot nadaljujemo mimo Šmartnega proti Javorju do Javorske energijske poti. Skozi voden sprehod se ustavimo na šestih energetskih točkah, spoznavamo zelišča in keltska sadna drevesa. Nadaljujemo do gradu Bogenšperk, kjer nas sprejme zeliščarka in nam predstavi svoj pogled na naravo, naravne pojave in nam postreže s kakšnim urokom. Sprehodimo se do Lihtenberka, ostankov nekdanjega gradu, danes pa močne energetske točke. Na Bogenšperku nam postrežejo s kosilom. Naše popotovanje po poteh energije zaključimo na Primskovem, kjer je živel in deloval čudodelnik, zdravilec, bioenergetik in homeopat, Jurij Humar. Ogledamo si njegov grob, kjer naj bi še danes bilo moč občutiti čudežne energije, in tri cerkve, postavljene med obrambne zidove nekdanjega protiturškega tabora. Za zaključek dneva se na poti proti Šmartnem ustavimo še pri lokalnem vinarju, ki poskrbi, da nabrane energije ne poidejo do doma.

… po poti preteklosti

… po poti preteklosti

Zjutraj se iz središča Šmartnega odpravimo proti Primskovem, v vas Gradišče, kjer nam Ekološka kmetija Vodnjov pripravi zdravo dobrodošlico. Tam si ogledamo kapele križevega pota, ostanke obrambnega obzidja, ki je včasih varovalo protiturški tabor, tri cerkve, ki so postavljene znotraj obzidja, in grob Jurija Humarja. Pot nadaljujemo na grad Bogenšperk, kjer si ogledamo zbirke na gradu in spoznamo delo in življenje slovitega polihistorja, Janeza V. Valvasorja. Popeljejo nas v grajsko klet, kjer poskusimo mesnine, ki zorijo v nekdanji grobnici. Po obisku Bogenšperka se odpravimo v vas Javorje, kjer si ogledamo bunkerje iz 2. sv. vojne, izvemo, kako so Javorčani živeli včasih in danes, ter se sprehodimo do cerkve sv. Roka na Felič vrhu. Kosilo nam postrežejo v Gostilni pri Mačku, v središču Šmartnega. Za zaključek dneva se sprehodimo skozi središče kraja, kjer spoznamo pomembnejše spomenike šmarske zgodovine in si ogledamo mogočno cerkev sv. Martina, po katerem je kraj dobil ime.

 

Zbirno mesto je pri Kulturnem domu, ob 8:35. Predviden povratek v Šmartno je ob 18. uri.

Informativna cena: 64 € (pri 23 osebah), 73 € (pri 15 osebah) – I., 47 € (pri 23 osebah), 56 € (pri 15 osebah) – II., III. V ceno so vključena vsa vodenja in ogledi z lokalnim turističnim vodenjem, degustacije po programu, avtobusni prevoz, vodenje in organizacijo izleta ter DDV.

 

Kontakti

Turistična ponudba

Turistična kmetija Gracarjeva domačija, Obla Gorica 5, t.: 041 789 796

Turistična kmetija »Pr` Blaj«, Dragovšek 4, t.: 031 332 965

Turistična kmetija na »Na hribčku«, Velika Štanga 17, t.: 041 820 386

Domačija Pivec, Vrata 3, t.: 031 612 083

Ekološka kmetija Vodnjov, Zagrič 2, t.: 041 664 615

Zeliščarska kmetija Pr’ Janez, Gradiške Laze 26; t.: 031 766 226

Ekološka zeliščarska kmetija »Pr Nejc«, Javorje 23, t.: 041 614 536

Čebelarstvo Dremelj, Dragovšek 13, t.: 041 836 050

Paintball Železnikov pruh, Črni potok, t.: 051 307 413

Gostilna pri Mačku, Usnjarska cesta 7, t.: 040 829 829

Krčma na grad, Bogenšperk 5, t.: 041 392 295

Picerija Sonček, Pungrt 22, t.: 01 899 23 80

Gostilna Krznar, Črni Potok 5, t.: 041 861 422

Gostilna Pri Janezu, Velika Štanga 7, t.: 041 578 226

Gostilna Pri Rozi, Jelša 19, Šmartno pri Litji; t.: 040 593 993

Gostilna Pustov mlin, Cerovica 19; t.: 041 782 102

Okusi Šmartno

Pomembne ustanove

Občina Šmartno pri Litji; Tomazinova ul. 2, t.: 01 89 62 770

TIC Šmartno, Staretov trg 25, t.: 01 89 87 867

Pošta, Pungrt 20, t.: 030 718 577

Zdravstveni dom, Partizanska pot 8a, Litija, t.: 01 890 04 00

Gasilni dom, Ustje 18, t.:051 675 112 (112)

Knjižnica, Staretov trg 12, t.: 01 899 20 80

Šola, Pungrt 9, t.: 01 890 01 60

Kulturni dom, Za povrtmi 4, t.: 01 898 78 67