Primskovo

Primskovo is located in the heart of the Dolenjska hills, which are covered with vigorous forests frequently separated by little valleys with cultivated fields and by vineyards and vineyard cottages on the sunny slopes of the hills, where narrow trails connect 16 hamlets. The first known reference to Primskovo dates from 1258 with the name of “Prinskau”. According to oral lore, the town got its name from the shout “Prim se za kou!” (Hold on to the pole!), as people walked the steep trails from the Primskovo village at the foot of the mountain to the top of Primskovo.

Primskovo allures from a historical archaeology perspective, as it is famous for the remains of one of the most magnificent defence camps against the Turks in Slovenia. It is also an important pilgrimage centre – pilgrimage from the Dolenjska region. Three churches are inside the camp: the pilgrimage Church of the Nativity of Mary, the Church of St. Nicholas, and the Church of the St. Peter. Primskovo is associated with the extraordinary Jurij Humar. The Reverend of Primskovo, Jurij Humar, a miracle man from Primskovo, served between 1876 and 1890, when he passed away. Primskovo is also famous for being a belvedere of Dolenjska. From its peak, one can admire the Gorjanci hills to the south-east, Kočevje and Ribnica hills to the south, the Julian Alps with the mighty peak of Triglav to the west, the Karavanke and Kamnik-Savinja Alps to the north-west, and the Menina planina and Kum, Zasavska Sveta gora and Vače to the north.

 

The Primskovo Mountain (Slovene Primskova gora) (590 m a.s.l.)

Zgradbe vrh Primskove gore so iz časov turških upadov na Slovenskem. Največ upadov je bilo v letih od 1469 do 1490. Tabor po ljudskem izročilu ni bil nikoli premagan. Legenda celo pravi, da so Turki iz dolenjske smeri (Veliki Gaber) prišli le do vzpetine oziroma pobočja Kukelj. Tam se namreč konča gozd in se pride na jaso. Od tam so kukali (od tod tudi ime jase) gor na Primskovo. Ko so zagledali tabor in mogočno obzidje z dvema stražnima stolpoma, so se zbali in umaknili nazaj.

Churches

The core of the pilgrimage Church of the Nativity of Mary is a 14th century Gothic construction at the peak of the Primskovo Mountain. “Medallions” were discovered above the church’s side entrance, which some believe date from the 11th century, and also a Gothic entrance from the cemetery side. Next to the parish church is the Church of St. Nicholas from the 17th century, also mentioned by Valvasor, where an important exhibition The Growing Books (Slovene Rastoče knjige) is displayed. This exhibition is a place of inspiration, telling of the rich history of the site. The third and smallest church in the camp is the Church of St. Peter, where the graves of the lords from Bogenšperk are supposedly located.

Čudodelnik Jurij Humar

Primskovški gospod Jurij Humar je bil duhovnik, zdravilec, bioenergetik, homeopat in kulturnik. Bil je izobražen teolog, zanimal se je za astronomijo in govoril več evropskih jezikov. Bil je ljudski zdravnik, ki je nesebično pomagal, svetoval in zdravil. Uporabljal je magnetizem, homeopatijo, telepatijo in hipnozo. Po naravi je bil veder in prijazen človek, ki je pomagal tudi z bioenergijo in polaganjem rok na bolne dele telesa. Hipnotiziral je tudi na daljavo, vplival je celo na živali. Ljudem je s pomočjo radiostezije pripovedoval tudi o prihodnjih dogodkih. Humarja je obiskovalo do dvesto ljudi na dan, pisma so pošiljali iz Francije, Španije in Amerike. Živel je asketsko, zelo je bil povezan z Bogom. Vse te zmožnosti je Jurij Humar imenoval »življenjski magnetizem«. Pokopan je pri župnijski cerkvi Marijinega rojstva. Njegove zgodbe in dejanja zdravilske sposobnosti se prenašajo iz roda v rod po ustnem izročilu, o njegovem življenju in delu lahko beremo tudi v knjigi. Mnogi so prepričani, da kraj njegovega zadnjega počitka še vedno izžareva zdravilno energijo.