Jablaniška dolina

Jablaniška dolina, ki se nahaja vzhodno od Šmartnega pri Litiji, sega od Brega pri Litiji do Cerovice in Bukovice in naprej po obronkih do Mamolja in Gradišča pri Litiji. Dolino sestavlja 12 naselij: Breg pri Litiji, Bukovica, Tenetiše, Gradiške Laze, Jablaniške Laze, Dolgo Brdo, Mamolj, Gradišče pri Litiji, Spodnja in Zgornja Jablanica, Cerovica in Selšek.

Dolino na severu obdaja Posavsko hribovje, na jugu pa dolenjski griči. Zaščitni znak doline je jabolko, saj dajejo visokodebelni travniški sadovnjaki, predvsem jablan, krajini značilen idiličen izgled. Po gradu v Jablanici (nemško Apfalter) se je imenoval fevdalni rod že v 13. stoletju. Vzdolž Jablaniškega potoka je rodoviten svet z njivami in travniki, ki so skrbno obdelani. Na gričastem lapornatem svetu se razprostirajo vinogradi, njive so na terasah. Bukovi gozdovi v okolici so bogati z divjadjo in privlačni za ljubitelje nabiranja gob.

Izvirna ponudba domačinov

Pr’ Mežnarčk, Breg pri Litiji; t: 031 847 206

Izletniška kmetija Pr’ Šepc, Tenetiše; t: 041 267 460

Zeliščarska kmetija Pr’ Janez, Gradiške Laze; t: 031 766 226

Pr’ Feliks, Zgornja Jablanica, t: 051 767 820

Kmetija Pr’ Gustelni, Jablaniške Laze, t: 031 614 415

Eko kmetija Pr’ Kokolj, t: 040 435 699, in Eko domačija Vovk, t: 031 251 931, Gradišče pri Litiji

Gostilna Pustov mlin, Cerovica 19; t: 041 782 102

 

Več informacij

Društvo za razvoj podeželja LAZ, t: 051 312 739

Spoznajte podobo Jablaniške doline

Cerkev sv. Ane v Zgornji Jablanici.

Na mestu, kjer danes stoji baročna cerkev, je v preteklosti stala kapela iz leta 1520, ki je bila kasneje porušena. O letnici pozidave (1755) priča letnica na kamnu pročelja ob zvoniku cerkve. Vaščane in številne obiskovalce god sv. Ane (26. 7.) vsako leto poveže v verskem in kasneje družabnem srečanju, ki se zgodi pod okriljem gasilskega doma, ki stoji pod cerkvijo. Gasilstvo ima v kraju nasploh močno povezovalno vlogo.

Kozolci

Na tem območju je ohranjenih veliko dvojnih kozolcev (toplarjev), ki krasijo krajino Jablaniške doline. Eden takšnih je tudi v naselju Selšek.

Majčeva kašča

Kašča v središču Zgornje Jablanice, v kateri še danes shranjujejo pridelke, je spomin na živahno družabno življenje v vasi. Tukaj so se zbirali vaški fantje, se družili, prepevali, uprizarjali razne dramske igre in skupaj opravljali kmečka opravila. Skupaj so mleli žito, največkrat proso, pri čemer pa niso uporabljali mlinskih kamnov, pač pa stope (visoke lesene posode, v katerih so s kiji drobili zrnje). Običaj petja pri kašči se je ohranil vse do današnjih dni, ko ob farnem žegnanju (na god sv. Ane) po maši zapojejo fantje in možje, dekleta in žene pa jim postrežejo s sladkimi »štrukeljci« in vinom.

Domačini so nam povedali

Iz vasi nas pelje pot …

Na pot po Jablaniški poti. Po krožni poti hodite približno 4 ure. Izhodiščno mesto je tudi cilj. Pot je  markirana in vodi skozi gozdove ter po obronkih Jablaniške doline. Prijazni domačini ob poti radi pokramljajo s pohodniki … Več o poti si lahko preberete na www.jablaniskadolina.si.

Na Breg pri Litiji, kjer v edinstveni zbirki savskih prodnikov spoznate bogato geološko dediščino porečja reke Save. Poleg prodnikov si ogledate tudi razstavo ptic, ki živijo ob Savi, in jim tudi prisluhnete.

Do cerkve sv. Magdalene v Gradišče pri Litiji. Izhodišča do cerkve so iz različnih smeri. Iz Brega pri Litiji vam bo pot vzela dobro uro hoje, iz Gradiških Laz ali iz Zgornje Jablanice pa slabo uro.

Proti Cerovici in na okoliške hribe: Benečak, Kožljevec (533 m n. m.), kjer rastejo šmarnice, Kobiljek,  Veliki Mrežnik (604 m n. m.) in Rožni vrh (468 m n. m.). Hiša Cerovica 9 je zanimiv primer tradicionalne hiše z lepo izdelanim portalom. V Cerovici sta še vedno vidna dva rudniška rova, ki pa nista primerna za vstop obiskovalcev.

Na katero izmed samotnih kmetij Jablaniških Laz. Te so razložene na hribčkih na nadmorski višini 480 metrov, ki jih delijo gozdne grape. Na sprehodu po gozdnatih poteh obiskovalca spremljajo terasasto urejene njive, sadno drevje in vinska trta. Na poti je nekaj lepo ohranjenih kozolcev, lesenih znamenj in zidanih kapelic (ob kmetiji Pr` Strnar). Posebno pozornost pritegnejo sušilnice sadja.

Arheološko najdišče Cvingar nad zaselkom Zagorica, kjer so odkrili prazgodovinsko gomilno grobišče.