Mogočna opečnata cerkev stoji v središču Šmartnega pri Litiji in je posvečena sv. Martinu, po katerem je kraj dobil ime. Po nekaterih pripovedovanjih naj bi cerkev dobila ime po sv. Martinu kot zavetniku vina, saj je v okolici, na sončnih legah šmarskih gričev, veliko vinogradov. Druga domneva o izvoru imena je povezana z rudarjenjem na hribu Sitarjevec. Po legendi naj bi cerkev zgradili na mestu, kjer se je zasutim rudarjem na god sv. Martina uspelo rešiti nazaj na površje.

Cerkev sv. Martina stoji na mestu starejše cerkve, prvič omenjene leta 1345. Ta je postala premajhna, zato so jo leta 1899 podrli in na njenem mestu začeli graditi novo pod vodstvom župnika in dekana Ivana Lavrenčiča. Zasnoval jo je graški arhitekt Adolf Wagner v neogotskem stilu. Ta se kaže v velikosti in obliki oken s šilastim lokom, gotskih rastlinskih motivih in impresivni višini; dolga je 46 metrov in visoka več kot 16 metrov, zvonika dosegata kar 60 metrov višine. V krstni kapeli se nahajajo nagrobni spomeniki krajevnim veljakom iz 16. stoletja. Pri gradnji cerkve je sodelovalo 45 zidarjev iz okolice in 60 domačinov, dokončali so jo v le dveh letih (1899–1901), posvečena je bila 15. septembra 1901. Notranja oprema je delo številnih mojstrov, ljubljanskega kamnoseškega mojstra Feliksa Tomana, tesarja Josipa Izgorška, šmarskega ključavničarja Antona Verbajsa in steklarskega mojstra Avgusta Angola. Dunajski umetnik Kastner izdelal slike na obeh stranskih oltarjih, notranje poslikave nad oltarjem, nad glavnim vhodom in prizorov križevega pota pa se je lotil Anton Jebačin iz Ljubljane.

Cerkev je vse od izgradnje lepo vzdrževana in ponuja obiskovalcu izjemen vpogled v umetnost iz časa njenega nastanka. V cerkvi se poleg sakralnih dogodkov odvijajo tudi kulturni dogodki. Izjemna akustika omogoča prirejanje koncertov zborovskega petja, ki so še posebej čarobni, ko med cerkvenimi zidovi zadoni orgelska spremljava.

Več informacij: župnija Šmartno pri Litiji, Usnjarska cesta 6, Šmartno pri Litiji; T: 01 898 73 91 ali 059 055 234, E: zupnija.smartno.pri.litiji@rkc.si