Na njenem mestu je prvotno stala kapelica, ki so jo postavili domačini. Leta 1671 so ji po načrtu stiškega meniha prizidali ladjo. Cerkev je bila zidana v baročnem slogu. Množična romanja k Antonu Padovanskemu, ki je zavetnik vseh zaljubljenih, so spodbudila štangarskega župnika Mihaela Sajeta, da se je leta 1880 lotil prezidave župnijske cerkve. S prizadevanji in darovi domačinov ter romarjev so zvonik povišali, streho pa pokrili z bakrom. V cerkev so postavili tri nove oltarje: stranska dva sta posvečena sv. Jedrti in sv. Antonu Puščavniku, glavni sv. Antonu. Oltarji so delo kamnoseka Tomana, kipi pa delo kiparjev Ivana Zajca in Josipa Grošlja. Za dodaten okras svetišču je poskrbel slikar Anton Cej, ki je v medaljonih na oboku ladje in prezbiterija upodobil sv. Antona Padovanskega kot priprošnjika v bolezni, pomočnika revnih in pridigarja. Cerkev je naslednje leto prizadel potres, zato so jo zvezali z železnimi palicami, razpoke pa zalili s cementom. V letu 2018 je bila cerkev v celoti obnovljena. Pred cerkvijo stoji lipa, ki jo naj bi posadil župnik Saje že v 19. stoletju. Legenda pravi, da so se morala dekleta, ki so hodila k sv. Antonu prosit za moža, zaleteti v to lipo tako močno, da se je zatresel njen vrh. Vaščani so nedavno posadili novo lipo, ki bo nadaljevala tradicijo, ko stare lipe ne bo več.

Gostilna »Pri Janezu« se nahaja ob cerkvi sv. Antona Padovanskega in ima stoletno tradicijo. Ponujajo nedeljska kosila in jedi po naročilu, poudarek je na lokalni in doma pridelani hrani. Pred gostilno je otroško igrišče, okolica pa ponuja številne možnosti za rekreacijo (T: 041 578 226).

Več informacij: župnija Štanga, Velika Štanga 10, Šmartno pri Litiji, T: 040 616 795, E: zupnija.stanga@rkc.si